ouders en co

Hierbij willen wij u informeren over de mogelijkheid voor een proefexemplaar van het magazine "Ouders en Coo".
Dit blad verschijnt 4x per jaar en wordt uitgegeven door de vereniging Ouders en Coo.
In het blad staan een variëteit aan artikelen over opvoeding, onderwijs, geloof en gezondheid
De vereniging "Ouders en Coo"biedt u dit blad aan voor een super laag bedrag per jaar, als u een abonnement neemt via de school. Daarvoor zijn wel voldoende leden nodig.
Een proefexemplaar van het blad ontvangt u, op uw verzoek, van een van de leden van de medezeggenschapsraad.
Door middel van deze publicatie proberen wij inzicht te krijgen in de belangstelling voor een schoolabonnement.
Als u een lidmaatschap op dit blad wilt, geeft u dit dan zo snel mogelijk aan ons door via het onderstaande strookje. U kunt het strookje ook inleveren bij de leerkracht van uw kind.
Indien u niet de mogelijkheid hebt om te printen kunt u een geprint exemplaar verkrijgen via de schoolleiding.
Wij wensen u alvast veel leesplezier,

Medezeggenschapsraad van de Rank

______________________________________________________________________

Naam..........................................................

Geeft zich op voor een schoolabonnement op het blad Ouders en Coo.

Over de betaling van de € 2,00 per jaar ontvangt u nader bericht.