Team
Juf Franka van Kampen heeft een baan op het ROC Kop van Noord Holland aanvaard. Haar laatste werkdag zal vrijdag 3 maart zijn. Om 12.15 is er gelegenheid om in het lokaal van groep 4 even afscheid te nemen van haar. Inmiddels zijn de ouders op de hoogte gesteld over hoe de vervanging is geregeld. Franka heeft bijna 10 jaar op de Rank gewerkt. Als stagiaire, leerkracht in verschillende groepen en de laatste jaren ook als taal-lees coördinator. We danken Franka voor haar inzet voor onze school en wensen haar veel succes toe op het ROC.
Helaas is juf Jolanda Noorda door ziekte langdurig uit de roulatie. Ook het herstel van juf Marian van Sluijs verloopt heel langzaam.
Daphne Slikker, net afgestudeerd aan de Pabo, is een nieuwe juf op de Rank. Zij vervangt juf Jolanda op maandag in groep 3.
Juf Petra Elbertsen gaat vrijdag 17 februari met zwangerschapsverlof. Aansluitend neemt zij ouderschapsverlof waardoor haar terugkeer na de herfstvakantie van het volgende schooljaar gepland staat.
Juf Valerie Katuk keert maandag 27 februari weer terug van haar zwangerschaps- en ouderschapsverlof.
Door zwangere, vertrekkende en langdurig zieke collega’s heeft de Rank in de afgelopen periode te maken gehad met veel leerkrachten wisselingen. Het is een hele puzzel om het rooster elke keer weer rond te krijgen. Ondanks het nijpende lerarentekort hebben we, in tegenstelling tot veel andere scholen, tot nu toe geen groepen naar huis hoeven sturen. Dat komt ook door de flexibele houding van het team. Collega’s zijn bereid om extra te werken of van werkdagen te wisselen. De vele personeelswisselingen leiden in sommige groepen tot wat onrust bij kinderen en ouders. Maar we doen er alles aan om de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en hopen dat u begrip heeft voor de situatie.
Tot slot wens ik u een heel prettige vakantie.
Met vriendelijke groet,
Tim Toornstra

Klik op deze regel als u de hele Nieuwsbrief wilt lezen.