In 2025 is er een tekort van 10.000 fulltime leerkrachten.

Dit raakt direct de toekomst van onze kinderen. Niets doen is geen optie. Wij moeten het tij keren!

 

Heb beroep van leraar basisonderwijs moet aantrekkelijk blijven, zodat mensen ook in de toekomst kiezen voor dit prachtige vak. Een fatsoenlijk salaris hoort daarbij. 

Daarom onderschrijven wij het doel van de acties in Noord-Holland en vragen wij de politiek om passende maatregelen te nemen.

staking