Notulen MR vergaderingreglementen
Notulen MR 8 oktober 2018huishoudelijk reglement MR
 reglement MR Kopwerk
 
 
  
 
 
 

 

In de medezeggenschapsraad heeft een gekozen delegatie van drie ouders en
drie leerkrachten zitting. In de raad worden beleidszaken van de school
besproken. Tevens onderhoudt de raad het contact met het bestuur en kunnen
ouders met vragen over de gang van zaken op school bij de raad terecht.

De Medezeggenschapsraad van de Rank bestaat uit:

Voorzitter:  Marjolijn Knoop
Penningmeester:Margreet Lienos
Secretaris:Sandra Jongeleen
Leden:Hanneke Swaans
 Ruth den Brok
 JaĆ«la Kerst