In de medezeggenschapsraad heeft een gekozen delegatie van drie ouders en
drie leerkrachten zitting. In de raad worden beleidszaken van de school
besproken. Tevens onderhoudt de raad het contact met het bestuur en kunnen
ouders met vragen over de gang van zaken op school bij de raad terecht.

De Medezeggenschapsraad van de Rank bestaat uit:

Voorzitter:   Marjolijn Knoop
Penningmeester: Margreet Lienos
Secretaris: Sandra Jongeleen
Leden: Hanneke Swaans
  Ruth Brouwer
  JaĆ«la Kerst
   

                                 

 

 

  Notulen MR vergadering reglementen
 * Notulen januari 2020

Huishoudelijk reglement MR De Rank

     
* Jaarverslag 2018-2019  Werkplan De Rank 2019 - 2020
     
* Notulen november 2019  
     
* Notulen juni 2019  
     
* Notulen mei 2019  
     
* Notulen maart 2019  
     
* Notulen november 2018  
     
* Notulen oktober 2018  
     
* Jaarverslag 2017-2018  
     
* Notulen maart 2018  
     
* Notulen februari 2018  
     
* Notulen december 2017  
     
  Notulen oktober 2017