In de medezeggenschapsraad heeft een gekozen delegatie van drie ouders en
drie leerkrachten zitting. In de raad worden beleidszaken van de school
besproken. Tevens onderhoudt de raad het contact met het bestuur en kunnen
ouders met vragen over de gang van zaken op school bij de raad terecht.

De Medezeggenschapsraad van de Rank bestaat uit:

Voorzitter:  Marjolijn Knoop
Penningmeester:Margreet Lienos
Secretaris:Sandra Jongeleen
Leden:Hanneke Swaans
 Ruth Brouwer
 JaĆ«la Kerst
  

                                 

 

 

 Notulen MR vergaderingreglementen
   
*Notulen oktober 2017Huishoudelijk reglement MR
  
Notulen december 2017Reglement MR Kopwerk
  
Notulen februari 2018Werkplan MR De Rank schooljaar 2018-2019
 
*Notulen maart 2018
Jaarverslag 2017-2018 
  
*Notulen oktober 2018 
  
*Notulen november 2018 
   
* Notulen maart 2019 
   
*Notulen mei 2019
 
   
*Jaarverslag 2018-2019